• Картинг Пистата Благоевград, ще бъде затворена до 31 Март 2021 година.

Общи условия за ползване на картинг

Тези общи условия се прилагат при предоставяне на услуга, за управление на картове за физически или юридически лица, наричани по-долу клиенти.

 1. Давам съгласието си за обявяване на личните ми данни/ име, имейл адрес, рождена дата, град, тел. и др./ единствено във връзка с дейността по настоящата декларация.
 2. Общите условия представляват предварително установени разпоредби, които уреждат отношенията между организатора и клиентите.
 3. Общите условия пораждат правно действие между страните.  
 4. Клиентът приема Общите условия, а организатора предоставя картове за управление на Картинг Пистата.
 5. Всеки клиент трябва да направи първоначална регистрация и попълване на декларация отказ от отговорност преди закупуването на билет.
 6. Клиентите са  длъжни да се запознaят и спазват Правилата за безопасност, или закупувайки билета, ги приема за всички сесии или състезания, в които ще участва.
 7. Организатора предава за управление технически изправен Карт на клиента.
 8. Клиентът може да се откаже от ползване на услугата при закупен билет, преди влизане в брифинг зоната, организатора ще ви въстанови заплатената сума.
 9. Клиентът приема на своя отговорност всички рискове, носи материална и наказателна отговорност за нараняване на хора,при увреждане на имущество и при причиняване на щети, се съгласява да ги заплати.
 10. Клиентът се задължава да ползва услугата, без да е под влияние на наркотични вещества, алкохол, медикаменти и др. подобни вещества.
 11. Като родител или настойник съм задължен да инструктирам непълнолетното/малолетно/дете, че управлението на картинг е опасно и има риск от наранявания. Наясно съм с опита на непълнолетното/малолетно/дете и неговите способности. Потвърждавам, че управлението на картове по пистата е рисковано.
 12. Персонала не съхранява личните вещи на клиентите и не  носи отговорност за тях!
 13. Всички клиенти дават съгласието си на Организатора или трети страни, които той може да упълномощи, да използват всякакво видео, снимки с имена и лица, за рекламни и маркетингови цели.
 14. При лошо време Организатора може да отложи или отмени сесийте.
 15. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентът освобождава от отговорност организатора, както и всички негови служители свързани с дейността, която упражнява, негови контрагенти, щатни служители, помощници, асистенти и др.
 16. Съгласен съм да получавам информационен бюлетин / SMS, имейл /за събития, промоции и покани от Организатора.